Thư viện Download


Download tài liệu

STT Tên Ngày cập nhật Số lần download Download
1 Driver EK361W V2 2022-11-21 09:40:22 0 download
2 EK387L RGB 2022-08-13 14:02:32 0 download
3 Driver EH414 Pro 2022-06-22 17:43:50 0 download
4 Driver EDRA EK3187W 2022-06-11 09:02:13 0 download
5 Driver EDRA EK368w v2 2022-04-07 08:33:28 0 download
6 Logo E-Dra NEW 2022-03-07 09:02:15 0 download
7 Driver EDRA EK387 RGB (dùng cho bản huano từ sau Serial đầu 2107 và bản V2) 2022-02-15 13:14:05 0 download
8 Hình nền Lạc Hồng 2022-01-17 08:52:30 0 download
9 Driver EDRA EM660lite 2022-01-06 08:51:45 0 download
10 Driver EDRA EK396 2021-12-21 14:15:27 0 download
11 Driver EDRA EK3104RGB (dùng cho bản huano từ sau tháng 10/2021) 2021-12-21 13:56:18 0 download
12 Driver EDRA EM630 2021-09-20 10:09:13 0 download
13 Driver EDRA EK384 2021-09-04 15:23:32 0 download
14 Driver EDRA EM624 2021-07-22 16:07:25 0 download
15 Driver EDRA EH412 Pro (Dùng được cho cả bản Pink) 2021-07-16 08:42:24 0 download
16 Driver EDRA EM640 2021-06-28 14:34:35 0 download
17 Hướng dẫn upgrade firmware bàn phím EK368W 2021-06-16 15:32:55 0 download
18 Upgrade Firmware EDRA EM6502 2021-06-14 16:09:06 0 download
19 Upgrade Firmware EDRA EM6502 Pro 2021-06-14 16:08:54 0 download
20 Driver EDRA EM618 2021-03-03 09:26:01 0 download
21 Driver EDRA EM622W 2021-02-18 17:21:32 0 download
22 EK361W Upgrade Firmware 2020-11-26 09:23:51 0 download
23 Driver EDRA EM620W 2020-08-11 10:01:07 0 download
24 Driver EDRA EH492 2020-07-21 17:03:17 0 download
25 Driver EDRA EM660 FPS PRO 2020-07-07 08:58:32 0 download
26 Hướng Dẫn Sử Dụng EDRA EK387 2020-06-15 14:53:30 0 download
27 Hướng Dẫn Sử Dụng EDRA EK3104 2020-06-15 14:53:25 0 download
28 Hướng Dẫn Sử Dụng EDRA EK387 RGB 2020-06-15 14:53:19 0 download
29 Driver EDRA EK3104 RGB 2020-04-27 17:31:50 0 download
30 Driver EDRA EM616 2020-04-25 10:41:34 0 download
31 Driver EDRA EK310 2020-04-23 15:59:51 0 download
32 Driver EDRA EH491 2020-04-21 15:29:02 0 download
33 Driver EDRA EM614 2020-04-21 15:28:32 0 download
34 Driver EDRA EM6502 Pro 2020-04-21 15:27:08 0 download
35 Driver EDRA EM6502 2020-04-21 15:26:34 0 download
36 Driver EDRA EK308 RGB 2020-04-21 15:23:20 0 download
37 Driver EDRA EK387 RGB 2020-04-21 15:22:14 0 download