Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu)
Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu)
Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu)
Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu)
Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu)
Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu)
Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu)
Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu)
Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu)
Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu)
Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu) Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu) Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu) Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu) Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu) Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu) Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu) Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu) Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu) Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu)
Cover Bàn Phím E-DRA ECV7200 (9 màu)
SKU: Bảo hành: 24 tháng
Giá bán : 150.000 đ
COVER BÀN PHÍM EDRA - Chất liệu: nhựa ABS - Size: TKL - Dùng để thay cho bàn phím E-DRA EK387
Thông số kỹ thuật
Nhứng tính năng chính

Thông số & chi tiết