Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum
Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum
Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum
Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum
Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum
Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum
Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum
Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum
Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum
Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum
Bàn phím chơi game cơ E-DRA EK387KIT - Aluminum
SKU: Bảo hành: Bảo hành mạch 12 tháng
Giá bán : 4.500.000 đ
Bàn phím cơ E-DRA - EK387KIT - ALUMINUM - Layout: WKL & WK - Firmware QMK keymap bằng VIA Software - Giao diện: USB Type C - Top cover: Aluminum CNC - Bottom cover: Aluminum CNC - LED: RGB (16.8m màu) - Key caps: No Keycaps - Tặ đồng logo E-Dra CNC - Mainboard: Mạch xuôi - Kích thước: 3620*1380*390mm - Màu sắc: Màu sắc : Gold - Red: 9c, Black - Blue: 5c, Black - Red: 3c (còn 2c), Red - Gray: 4c (còn 3c), Blue - Gray : 5c, Gray - Red : 1c - Switch: No Switch
Thông số kỹ thuật
Nhứng tính năng chính
Thông số & chi tiết